top of page

Card de Vecin

REGULAMENTUL OFICIAL AL CARDULUI DE VECIN CIORBE SI PLACINTE S.R.L.
 

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de Organizatorul, CIORBE SI PLACINTE S.R.L., cu sediul social in Mun. București, b-dul Ferdinand I 75-77, bl lot 1, et 5, ap 56, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6848/2019, cod unic de inregistrare fiscala RO41166869, reprezentantata prin Administrator/ Director General – ZOLOTCO OLEG (denumita in continuare „Organizatorul” sau “CIORBE SI PLACINTE”).

Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Programului de Fidelitate (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

 Art. 1. Conditii de participare

Orice persoana fizica in varsta de cel putin 16 ani poate intra in posesia cardului de vecin CIORBE SI PLACINTE, devenind astfel membru al programului de vecini.

 Art. 2. Obtinerea cardului de vecin CIORBE SI PLACINTE

Cardul de fidelitate poate fi obtinut, fara niciun cost din partea participantilor la acest program, pe loc, in magazinele CIORBE SI PLACINTE amplasate in centre comerciale, in limita disponibilitatii, numai dupa completarea si semnarea formularului de inscriere. Eliberarea cardului se face doar dupa completarea cu majuscule a tuturor campurilor formularului de inscriere notate ca fiind obligatorii, in caz contrar formularul de inscriere nu este valid si in consecinta, cardul de fidelitate nu va fi emis. Cardul de vecin este unic, nenominal si transmisibil.

 Art. 3. Beneficii

Cardul de vecin Ciorbe si Placinte ofera urmatoarele beneficii:

  1. Reducere de pana la 20% acordata pe loc la orice tranzactie efectuata in magazinele Ciorbe si Placinte amplasate in centre comerciale, cu exceptia tranzactiilor care au ca obiect urmatoarele produse:

  • Bauturi racoritoare

  • Bauturi alcoolice 

  • Desert

Reducerea de pana la 20% nu se cumuleaza cu alte reduceri, promotii si sau beneficii.

  1. Posibilitatea de a adera la programele de fidelizare existente sau viitoare implementate de Organizator;

  2. Posibilitatea de a participa la promotii speciale si concursuri, adresate in exclusivitate pacientilor fideli;

  3. Reduceri speciale acordate in baza cardurilor de fidelitate, in cadrul campaniilor organizate de Ciorbe si Placinte,, precum si reduceri speciale si alte beneficii in reteaua partenerilor Ciorbe si Placinte, in functie de parteneriatele incheiate cu acestia.

In cazul in care posesorul de card opteaza pentru o promotie organizata in cadrul magazinelor Ciorbe si Placinte sau pentru o reducere speciala de pret oferita de Ciorbe si Placinte, acesta va beneficia numai de promotia sau reducerea respectiva, reducerea de pana la 20% acordata pe loc la orice tranzactie efectuata in magazinele Ciorbe si Placinte nefiind aplicabila in acest caz.

Aceste reduceri nu se cumuleaza cu alte reduceri – beneficii ale Cardul de vecin Ciorbe si Placinte. Ciorbe si Placinte isi rezerva dreptul de a modifica, in mod unilateral, perioada de valabilitate, conditiile si /sau orice elemente componente ale prezentei campanii, modificarile fiind publicate pe www.ciorbesiplacinte.ro

Art. 4. Acordarea beneficiilor

4.1. Beneficiul mentionat la Art. 3, punctul 1 se acorda pe loc, la orice tranzactie efectuata in magazinele Ciorbe si Placinte, cu exceptia serviciilor mentionate, si se reflecta in diminuarea sumei de plata a pacientului pentru serviciile achizitionate, indiferent de modalitatea de plata (cash, card). Reducerile nu se cumuleaza cu alte reduceri. De asemenea, nu se pot cumula reducerile mai multor posesori de card de fidelitate.

Art. 5. Folosirea cardului

Pentru a obtine beneficiile aferente Programului de fidelitate, asa cum sunt mentionate in prezentul Regulament, clientul trebuie sa precizeze personalului Ciorbe si Placinte ca este detinatorul unui Card de Vecin si sa-l prezinte inainte de efectuarea tranzactiei, astfel incat cardul sa poate fi procesul de validare.

Validarea cardului si recunoasterea codului de client permite in mod automat acordarea reducerii si a beneficiilor corespunzatoare. Posesorul de card care, la momentul achizitiei, nu are cardul asupra sa, nu poate beneficia de avantajele mentionate. Cardul de vecin poate fi folosit de catre detinator, in vederea acordarii beneficiilor mentionate in cuprinsul Regulamentului Oficial, pentru un numar nelimitat de tranzactii efectuate in decursul unei luni calendaristice.

 Art. 6. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului

In cazul in care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus va rugam sa comunicati acest lucru in cel mai apropiat centru si sa solicitati eliberarea unui nou card. La eliberarea unui nou card va trebui sa completati din nou formularul de card. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acordarea reducerilor si a altor beneficii asociate cardului. Falsificarea Cardului de Vecin se pedepseste conform legilor in vigoare.

Art. 7. Durata programului de fidelitate

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 1 Aprilie 2024 si are durata nedeterminata. Organizatorul poate hotari in orice moment incetarea sau modificarea programului de fidelitate. Instiintarea referitoare la incetarea Programului va fi realizata cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate magazinele Ciorbe si Placinte, pe www.ciorbesiplacinte.ro si la eventualii parteneri din program.

Art. 8. Valabilitatea cardului

Ciorbe si Placinte isi rezerva dreptul de a invalida cardurile de fidelitate care nu au fost deloc utilizate timp de 6 de luni caledaristice consecutiv sau acele carduri care au fost utilizate cu incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament sau ale prevederilor legale.

Art. 9. Modificarea Regulamentului Oficial

Ciorbe si Placinte isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se angajeaza ca inaintea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului www.ciorbesiplacinte.ro 

 Art. 10. Serviciul de relatii cu clientii

Pentru orice informatii legate de obtinerea, utilizarea sau reinnoirea Cardului de Vecin Ciorbe si Placinte va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail contact@ciorbesiplacinte.ro sau sa sunati la oricare din magazinele amplasate in centrele comerciale.

 Art. 11. Informarea Participantilor conform Regulamentului (UE) 679/2016

Prezentul Regulament Oficial sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat in centrele Clinica Sante, pe site-ul www.ciorbesiplacinte.ro sau solicitat pe e-mail la adresa contact@ciorbesiplacinte.ro

Participarea la Programul de fidelitate implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial. CIORBE SI PLACINTE S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de card de fidelitate, prelucrarea facandu-se exclusiv in scopuri de marketing, reclama si de publicitate, prin unul sau mai multe canale de comunicare pentru care participantul si-a dat comsimtamantul explicit in cadrul formularului.

Prin participarea la Programul de fidelitate, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze datele cu caracter personal inscrise in formularul de card de fidelitate, in scopurile pentru care participantul si-a dat consimtamantul, pe intreaga durata a valabilitatii cardului de fidelitate.

Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Conform Regulamentului (UE) 679/2016 (denumit in continuare RGPD), participantii au urmaoarele drepturi definite prin art. 12-22 si 34 din RGPD: dreptul la informare si acces la date, dreptul la rectificare, actualizare si stergere, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de a nu fi suspus unei decizii individuale automate sau bazata pe profile, dreptul de a fi informat in cazul incalcarii securitatii datelor sale personale si dreptul de a se adresa justitiei si autoritatilor competente (www.dataprotection.ro).

Participantului i se poate restrictiona in mod justificat si informat posibilitatea exercitarii drepturilor sale, atunci cand Organizatorul proceseaza datele participantului in baza unei obligatii legale, in interesul apararii drepturilor sale sau ca urmare a aplicarii art. 23 a RGPD.

Astfel, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, adresata CIORBE SI PLACINTE S.R.L. la adresa de mail contact@ciorbesiplacinte.ro sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial, Organizatorul se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit in termen de 1 luna de la primirea cererii, atat timp cat solicitarile nu sunt nefondate sau excesive; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile RGPD; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cazul in care termenul nu poate fi respectat, Organizatorul va informa participantul privitor la noul termen, care nu poate depasi 3 luni de la data primirii cererii. De asemenea, in cazul in care solicitarea este excesiva sau nefondata, Organizatorul va informa participantul privitor la taxa reprezentand costurile administrative si/sau costurile necesare pentru a aplica masura solicitata.

In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

 Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Programul de fidelitate Clinica Sante se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

CIORBE SI PLACINTE S.R.L.
Director General/Administrator
ZOLOTCO OLEG

bottom of page