top of page

Campanie Compot gratis

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI:

 

1.1. Organizatorul Campaniei este CIORBE SI PLACINTE SRL, cu sediul in Mun. București, b-dul Ferdinand I 75-77, bl lot 1, et 5, ap 56, CUI: RO41166869; Nr. ORC: J40/6848/2019, denumita in continuare "Organizatorul".
 

1.2. Promotia se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”).
 

1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in in cadrul website-ului www.ciorbesiplacinte.ro
 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile in cadrul website-ului www.ciorbesiplacinte.ro

 

 

SECTIUNEA 2: LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania PRODUS GRATUIT este organizata si se desfasoara strict pe aplicatiile de food-delivery BOLT FOOD, GLOVO si TAZZ.

 


 

SECTIUNEA 3: DURATA CAMPANIEI


 

3.1. Campania se desfasoara in perioada 01 aprilie, ora 9:00 - 01 iunie 2024, ora 9:00, in limita stocurilor disponibile. Orice Participant care nu se incadreaza in acest interval de timp NU va putea beneficia de promotie. In cazul in care stocul se va epuiza inainte de data de incheiere mentionata, organizatorul isi rezerva dreptul de a inchide campania.
 

SECTIUNEA 4. BENEFICIILE

 

4.1. La comenzile de peste 100 lei plasate in cadrul site-ului www.ciorbesiplacinte.ro sau in magazinele fizice, in perioada mentionata la Durata Campaniei, clientii beneficiaza de Produsul Gratuit aflat la promotie; in limita stocului disponibil.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. De aceasta promotie poate beneficia orice persoana fizica cu o comanda minima de 100 lei, in limita stocului disponibil.

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acestea (personal ori prin imputerniciti/parteneri) pe o perioada nedeterminata.

5.3. Prin inscrierea la Promotie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

 
 

SECTIUNEA 6. FORTA MAJORA


 

6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

6.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 
 

SECTIUNEA 7. LITIGII

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

bottom of page